Hlavné služby

Úspešný prenos inovácií vyžaduje definíciu a uplatňovanie širokého portfólia nástrojov. INDanube organizuje prenos poznatkov v dunajskom regióne, pokiaľ ide o inovačné potreby z hľadiska spoločnosti, plavidiel a prevádzkovateľov plavidiel, prevádzkovateľov dopravných a logistických firiem, orgánov verejnej správy a politikov.

Hlavné ponúkané služby sa pohybujú v rozsahu od prípravy a riadenia platformy “Green IWT Platform”, cez špecializované informačné stretnutia a projektovú pomoc, propagačné a informačné kampane, ako aj zastupovanie záujmov sektora.

INDanube – Prehľad hlavných poskytovaných služieb (počiatočná fáza)
Cieľové skupiny Kategórie služieb Hlavné služby
Prevádzkovatelia plavidiel a flotíl Informačné služby Technologický radar
Verejné financovanie / financie – poradenstvo
Regulačný rámec – poradenstvo
Osvedčené postupy a prax / získané skúsenosti
Projektová asistencia Prvo-stupňová analýza
Identifikácia / Finančná podpora a financovanie
Vyhľadávanie partnerov / vytváranie konzorcií
Používatelia dopravy a poskytovatelia        logistických služieb Príprava a riadenie “Platformy ekologicky orientovaných užívateľov vnútrozemskej vodnej dopravy” Šírenie osvedčených postupov a praxe
Podpora projektov / vyhľadávanie partnerov
Národné orgány verejnej správy


EU Inštitúcie

Presadzovanie záujmov Regulačný rámec pre ekologickú vodnú dopravu
Schémy a inicitívy verejnej podpory
Média a široká verejnosť Informácie a komunikácia “Ekologická vodná doprava” Novinky – Inovácie vo vodnej doprave
Podujatia, PR materiály, práca s médiami