INDanube - Centrum pre transfer inovácií v dunajskom regióne

Vitajte na stránkach INDanube, inovačného centra sprostredkujúceho a podporujúceho inovácie vo vnútrozemskej vodnej doprave na Dunaji a jeho splavných prítokov.

Viac

Ako môže INDanube napomôcť inováciam vo vnútrozemskej vodnej doprave

 • O INDanube

  INDanube si kladie za cieľ generovať a napomáhať pri realizácii inovačných projektov prostredníctvom ponúkaných služieb a tiež vytvoriť politický rámec, ktorý umožní a podporí inovácie v sektore vnútrozemskej plavby na Dunaji. Tento politický rámec bude začlenený do existujúcich iniciatív Európskej Komisie, ako napr. TEN-T, Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť... Read more
 • Hlavné služby

  Úspešný prenos inovácií vyžaduje definíciu a uplatňovanie širokého portfólia nástrojov. INDanube organizuje prenos poznatkov v dunajskom regióne, pokiaľ ide o inovačné potreby z hľadiska spoločnosti, plavidiel a prevádzkovateľov plavidiel, prevádzkovateľov dopravných a logistických firiem, orgánov verejnej správy a politikov. Hlavné ponúkané služby sa pohybujú v rozsahu od prípravy a... Read more
 • Regionálni partneri

  Za účelom oslovenia kľúčových zainteresovaných strán v regióne, Inovačné centrum INDanube sa dohodlo na spolupráci a podpore inováčných aktivít v sektrore vnútrozemskej vodnej dopravy s regionálnymi organizáciami s preukázanou odbornosťou v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy: RSOE – organizácia pre vývoj a prevádzku RIS v Maďarsku ako aj regionálne asociácie pre rozvoj... Read more

Európske inovačné centrá

INDanube je súčasťou medzinárodnej siete európskych inovačných centier (EIBIP) pokrývajúcich Nemecko, Francúzsko a dunajský región. Zriadená organizáciami Mariko, VNF a Pro Danube, vytvára platformu pre spoluprácu s názvom European Inland Barging Innovation Platform (EIBIP), Európska Inovačná Platforma pre vnútrozemskú plavbu. Jej cieľom je podporovať zavádzanie inovácií v sektore vnútrozemskej vodnej dopravy na dopravných transeurópskych sietiach (TEN-T). Táto platforma slúži ako prvá európska platforma pre zber a správu všetkých relevantných technických a ekonomických informácií o inováciach týkajúcich sa vnútrozemskej vodnej dopravy. EIBIP napomáha dosiahnuť potrebné kritické množstvo a úspory z rozsahu s cieľom priniesť (technologické) inovácie až po ich finálnu reálnu trhovú realizáciu.

Najnovšie novinky (anglicky)

Nadchádzajúce udalosti (aglicky)

 • AEOLIX Final Event “The future of logistics data exchange and services”

  26 June 2019 · Interested in supply chain visibility? Want to know more about secured logistics data exchange across the whole supply chain? AEOLIX has developed a pan-European logistics information exchange platform to...

 • Smart Rivers Conference 2019

  30 September - 3 October 2019 · The conference Smart Rivers 2019, which will be held in France in Lyon is an incomparable opportunity to meet international actors of river transport and the global transportation network....