INDanube - Centrum pre transfer inovácií v dunajskom regióne

Vitajte na stránkach INDanube, inovačného centra sprostredkujúceho a podporujúceho inovácie vo vnútrozemskej vodnej doprave na Dunaji a jeho splavných prítokov.

Viac

Ako môže INDanube napomôcť inováciam vo vnútrozemskej vodnej doprave

 • O INDanube

  INDanube si kladie za cieľ generovať a napomáhať pri realizácii inovačných projektov prostredníctvom ponúkaných služieb a tiež vytvoriť politický rámec, ktorý umožní a podporí inovácie v sektore vnútrozemskej plavby na Dunaji. Tento politický rámec bude začlenený do existujúcich iniciatív Európskej Komisie, ako napr. TEN-T, Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť... Read more
 • Hlavné služby

  Úspešný prenos inovácií vyžaduje definíciu a uplatňovanie širokého portfólia nástrojov. INDanube organizuje prenos poznatkov v dunajskom regióne, pokiaľ ide o inovačné potreby z hľadiska spoločnosti, plavidiel a prevádzkovateľov plavidiel, prevádzkovateľov dopravných a logistických firiem, orgánov verejnej správy a politikov. Hlavné ponúkané služby sa pohybujú v rozsahu od prípravy a... Read more
 • Regionálni partneri

  Za účelom oslovenia kľúčových zainteresovaných strán v regióne, Inovačné centrum INDanube sa dohodlo na spolupráci a podpore inováčných aktivít v sektrore vnútrozemskej vodnej dopravy s regionálnymi organizáciami s preukázanou odbornosťou v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy: RSOE – organizácia pre vývoj a prevádzku RIS v Maďarsku ako aj regionálne asociácie pre rozvoj... Read more

Európske inovačné centrá

INDanube je súčasťou medzinárodnej siete európskych inovačných centier (EIBIP) pokrývajúcich Nemecko, Francúzsko a dunajský región. Zriadená organizáciami Mariko, VNF a Pro Danube, vytvára platformu pre spoluprácu s názvom European Inland Barging Innovation Platform (EIBIP), Európska Inovačná Platforma pre vnútrozemskú plavbu. Jej cieľom je podporovať zavádzanie inovácií v sektore vnútrozemskej vodnej dopravy na dopravných transeurópskych sietiach (TEN-T). Táto platforma slúži ako prvá európska platforma pre zber a správu všetkých relevantných technických a ekonomických informácií o inováciach týkajúcich sa vnútrozemskej vodnej dopravy. EIBIP napomáha dosiahnuť potrebné kritické množstvo a úspory z rozsahu s cieľom priniesť (technologické) inovácie až po ich finálnu reálnu trhovú realizáciu.

Najnovšie novinky (anglicky)

 • Innovative vessels showcased in Brussels Published October 18, 2019

  Green inland shipping event on 16 October 2019 showed the most innovative solutions in inland navigation at the CO2 neutral port of Brussels Five very innovative vessels called at...

 • ‘LNG London’ bunker vessel begins operations in Europe Published July 10, 2019

  Source: www.shell.com Jun 24, 2019 Europe’s first inland-waterway liquefied natural gas (LNG) bunker vessel has performed her first bunkering operations, with the Containerships Polar and Containerships Nord vessels, in...

Nadchádzajúce udalosti (aglicky)

 • SAVE THE DATE: RIS Week

  25 - 29 November 2019 · The next RIS Week is planned to take place in Liege (Belgium) from 25th to 29th November 2019 together with the next Riverdating event and will be hosted by...

 • Transport Research Arena 2020 (Helsinki, Finland)

  27 - 30 April 2020 · The Transport Research Arena (TRA) is the biggest European Research and Innovation Conference, bringing together experts from around the world. In 2020, TRA will carry the theme “rethinking transport...