INDanube - Centrum pre transfer inovácií v dunajskom regióne

Vitajte na stránkach INDanube, inovačného centra sprostredkujúceho a podporujúceho inovácie vo vnútrozemskej vodnej doprave na Dunaji a jeho splavných prítokov.

Viac

Ako môže INDanube napomôcť inováciam vo vnútrozemskej vodnej doprave

 • O INDanube

  INDanube si kladie za cieľ generovať a napomáhať pri realizácii inovačných projektov prostredníctvom ponúkaných služieb a tiež vytvoriť politický rámec, ktorý umožní a podporí inovácie v sektore vnútrozemskej plavby na Dunaji. Tento politický rámec bude začlenený do existujúcich iniciatív Európskej Komisie, ako napr. TEN-T, Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť... Read more
 • Hlavné služby

  Úspešný prenos inovácií vyžaduje definíciu a uplatňovanie širokého portfólia nástrojov. INDanube organizuje prenos poznatkov v dunajskom regióne, pokiaľ ide o inovačné potreby z hľadiska spoločnosti, plavidiel a prevádzkovateľov plavidiel, prevádzkovateľov dopravných a logistických firiem, orgánov verejnej správy a politikov. Hlavné ponúkané služby sa pohybujú v rozsahu od prípravy a... Read more
 • Regionálni partneri

  Za účelom oslovenia kľúčových zainteresovaných strán v regióne, Inovačné centrum INDanube sa dohodlo na spolupráci a podpore inováčných aktivít v sektrore vnútrozemskej vodnej dopravy s regionálnymi organizáciami s preukázanou odbornosťou v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy: RSOE – organizácia pre vývoj a prevádzku RIS v Maďarsku ako aj regionálne asociácie pre rozvoj... Read more

Európske inovačné centrá

INDanube je súčasťou medzinárodnej siete európskych inovačných centier (EIBIP) pokrývajúcich Nemecko, Francúzsko a dunajský región. Zriadená organizáciami Mariko, VNF a Pro Danube, vytvára platformu pre spoluprácu s názvom European Inland Barging Innovation Platform (EIBIP), Európska Inovačná Platforma pre vnútrozemskú plavbu. Jej cieľom je podporovať zavádzanie inovácií v sektore vnútrozemskej vodnej dopravy na dopravných transeurópskych sietiach (TEN-T). Táto platforma slúži ako prvá európska platforma pre zber a správu všetkých relevantných technických a ekonomických informácií o inováciach týkajúcich sa vnútrozemskej vodnej dopravy. EIBIP napomáha dosiahnuť potrebné kritické množstvo a úspory z rozsahu s cieľom priniesť (technologické) inovácie až po ich finálnu reálnu trhovú realizáciu.

Najnovšie novinky (anglicky)

 • ‘LNG London’ bunker vessel begins operations in Europe Published July 10, 2019

  Source: www.shell.com Jun 24, 2019 Europe’s first inland-waterway liquefied natural gas (LNG) bunker vessel has performed her first bunkering operations, with the Containerships Polar and Containerships Nord vessels, in...

 • CCNR Market Insight April 2019 is available online! Published July 08, 2019

  The Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCNR) published the update of its regular Market Insight April 2019. The April 2019 Market Overview contains detailed quantitative information...

Nadchádzajúce udalosti (aglicky)

 • European Research and Innovation Days

  24 - 26 September 2019 · European Research and Innovation Days is the first annual policy event of the European Commission, bringing together stakeholders to debate and shape the future research and innovation landscape. Speakers...

 • Sustainable Shipping Technologies Forum

  26 - 27 September 2019 · The first “Sustainable Shipping Technologies Forum” will take place from September 26th to 27th, 2019 at the Congress Graz in Austria. 12 highly innovative international shipping research projects such...