Regionálni partneri

Za účelom oslovenia kľúčových zainteresovaných strán v regióne, Inovačné centrum INDanube sa dohodlo na spolupráci a podpore inováčných aktivít v sektrore vnútrozemskej vodnej dopravy s troma regionálnymi organizáciami s preukázanou odbornosťou v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy: ARVD – slovenská štátna Agentúra na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy; RSOE – organizácia pre vývoj a prevádzku RIS v Maďarsku ako aj regionálne asociácie pre rozvoj vodnej dopravy Pro Danube Romania (Rumunsko) a Pro Danube Serbia (Srbsko).

 

Agentúra rozvoja vodnej dopravy (ARVD), Slovensko

Kontakt: Martin Boros (riaditeľ)
E: martin.boros@arvd-gov.sk
W: www.arvd-gov.sk

RSOE – National Association of Radio Distress-Signalling and Infocommunications (RSOE), Maďarsko

Kontakt: Csaba Kovacs (riaditeľ)
E: csaba.kovacs@rsoe.hu
W: www.rsoe.hu

Pro Danube Romania – Asociácia pre podporu vodnej dopravy na Dunaji (PDR), Rumunsko

Kontakt: Silviu Meterna (riaditeľ)
E: office@prodanube.ro
W: www.prodanube.eu

Pro Danube Serbia – Asociácia pre podporu vodnej dopravy na Dunaji (PDS), Srbsko

Kontakt: Zaneta Ostojic Barjaktarevic (riaditeľka)
E: z.ostojic@prodanube.rs
W: www.prodanube.eu