Regionálni partneri

Za účelom oslovenia kľúčových zainteresovaných strán v regióne, Inovačné centrum INDanube sa dohodlo na spolupráci a podpore inováčných aktivít v sektrore vnútrozemskej vodnej dopravy s regionálnymi organizáciami s preukázanou odbornosťou v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy: RSOE – organizácia pre vývoj a prevádzku RIS v Maďarsku ako aj regionálne asociácie pre rozvoj vodnej dopravy Pro Danube Romania (Rumunsko) a Pro Danube Serbia (Srbsko).  

RSOE – National Association of Radio Distress-Signalling and Infocommunications (RSOE), Maďarsko

Kontakt: Csaba Kovacs (riaditeľ) E: csaba.kovacs@rsoe.hu W: www.rsoe.hu

Pro Danube Romania – Asociácia pre podporu vodnej dopravy na Dunaji (PDR), Rumunsko

Kontakt: Silviu Meterna (riaditeľ) E: office@prodanube.ro W: www.prodanube.eu

Pro Danube Serbia – Asociácia pre podporu vodnej dopravy na Dunaji (PDS), Srbsko

Kontakt: Zaneta Ostojic Barjaktarevic (riaditeľka) E: z.ostojic@prodanube.rs W: www.prodanube.eu