NRMM

Nariadenie EU 2016/1628 pre necestné pojazdné stroje (NRMM) – FAQ Vnútrozemská vodná doprava (vydanie marec 2019)

Euromot spolu s CESNI / PT pripravili v marci 2019 revidované vydanie často kladených otázok (FAQ), ktoré poskytuje odpovede užívateľom vnútrozemskej vodnej dopravy na kľúčové otázky súvisiace s nariadením EÚ 2016/1628 (NRMM).

Nasledujte tento odkaz a prečítajte si príručku NRMM FAQ Guide (alebo kliknite na obrázok). V prípade, že nenájdete odpoveď na svoju otázku v aktuálnej verzii často kladených otázok, môžete nám položiť otázku prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.

 

NRMM

  • Name / Prénom / Naam / Meno / Név / Nume
  • Frage / Question / Vraag / Otázka / Kérdés / Întrebare