Na stiahnutie

Factsheet #4: Fuel cell propulsion: This factsheet offers insight into various applications of fuel cells for propulsion and auxiliary power in inland ships. Hydrogen storage options and alternative energy carriers are presented with their pros and cons in brief. Information ranges from relevant regulations, technical concepts including benefits and downsides to recommendations for further reading. Any feedback shall be provided to: office@indanube.eu
Version: September 2019
Language: English
Factsheet #3: After-treatment: This fact sheet offers insight into after-treatment solutions, ranging from relevant regulations and technical concepts to information on economics and environmental sustainability. Any feedback shall be provided to: office@indanube.eu
Version: February 2019
Language: English
Factsheet #2: Diesel electric propulsion: This factsheet provides an overview of the potentials of diesel electric propulsion in significantly reducing environmental harmful consequences.. Any feedback shall be provided to: office@indanube.eu
Version: January 2019
Language: English
Factsheet #1: Gas and Gas-electric propulsion: This factsheet offers general information on the potential of LNG as a reliable alternative to unsustainable types of ship fuels. Any feedback shall be provided to: office@indanube.eu
Version: January 2019
Language: English
Factsheet: Why to modernise inland vessels: This factsheet provides the interested reader with basic information on the new Regulation (EU) 2016/1628 and on the structure, type and age of the Danube vessels. Any feedback shall be provided to: office@indanube.eu
Version: January 2019
Language: English
Brožúra EIBIP 2017 prezentuje prvé úspechy Európskej Platformy pre Inovácie v Oblasti Vnútrozemskej Plavby (EIBIP), ako napríklad Databázu Financovania, ktorá konsoliduje možnosti financovania z verejných prostriedkov; Greening Tool; alebo Inovačný Radar – nástroj mapujúci budúce a inovatívne technológie spolu s technickými publikáciami a projektami relevantnými pre sektor vnútrozemskej vodnej dopravy.
Jazyk: anglický
Európska stratégia na podporu inovácií vo vnútrozemskej vodnej doprave (verzia 1.0, marec 2017) je výsledkom práce konzorcia EIBIP a sumarizuje potreby a opatrenia pokrývajúce technologické, organizačné a finančné aspekty súvisiace s využívaním inovácií v sektore vnútrozemskej lodnej dopravy. Táto stratégia bude pravidelne aktualizovaná na základe vstupov poskytnutých prostredníctvom špeciálne zameraných panelových diskusií a pracovných skupín. Pripomienky su vítané na adrese: office@indanube.eu
Jazyk: anglický
INNOVATIVE. Vydanie Marec 2017. INNOVATIVE je publikácia centra pre transfer inovácií INDanube (Centrum pre transfer inovácií v oblasti vnútrozemskej plavby v podunajskej oblasti). Toto prvé číslo sa zaoberá náplňou INDanube, politickou iniciatívou Green Deal pre dopravu po Dunaji ako aj pracovným programom INDanube.
Jazyk: anglický
Informačný list “Dunajská doprava”. September 2016. Informačný list poskytuje základné informácie o preprave po Dunajskej vodnej ceste, ktorá je pilierom európskej dopravnej siete a kľúčovou logistickou osou celého regiónu.
Jazyk: anglický
Brožúra EIBIP. 2016 poskytuje základné informácie o Európskej Platforme pre Inovácie v Oblasti Vnútrozemskej Plavby (EIBIP). EIBIP je európska platforma regionálnych centier na podporu inovácií, ktoré pokrývajú Nemecko, Francúzsko a región Dunaja s cieľom podporiť zavádzanie inovácií v sektore vnútrozemskej vodnej dopravy.
Jazyk: anglický