Na stiahnutie

Brožúra EIBIP 2017 prezentuje prvé úspechy Európskej Platformy pre Inovácie v Oblasti Vnútrozemskej Plavby (EIBIP), ako napríklad Databázu Financovania, ktorá konsoliduje možnosti financovania z verejných prostriedkov; Greening Tool; alebo Inovačný Radar – nástroj mapujúci budúce a inovatívne technológie spolu s technickými publikáciami a projektami relevantnými pre sektor vnútrozemskej vodnej dopravy.
Jazyk: anglický
Európska stratégia na podporu inovácií vo vnútrozemskej vodnej doprave (verzia 1.0, marec 2017) je výsledkom práce konzorcia EIBIP a sumarizuje potreby a opatrenia pokrývajúce technologické, organizačné a finančné aspekty súvisiace s využívaním inovácií v sektore vnútrozemskej lodnej dopravy. Táto stratégia bude pravidelne aktualizovaná na základe vstupov poskytnutých prostredníctvom špeciálne zameraných panelových diskusií a pracovných skupín. Pripomienky su vítané na adrese: office@indanube.eu
Jazyk: anglický
INNOVATIVE. Vydanie Marec 2017. INNOVATIVE je publikácia centra pre transfer inovácií INDanube (Centrum pre transfer inovácií v oblasti vnútrozemskej plavby v podunajskej oblasti). Toto prvé číslo sa zaoberá náplňou INDanube, politickou iniciatívou Green Deal pre dopravu po Dunaji ako aj pracovným programom INDanube.
Jazyk: anglický
Informačný list “Dunajská doprava”. September 2016. Informačný list poskytuje základné informácie o preprave po Dunajskej vodnej ceste, ktorá je pilierom európskej dopravnej siete a kľúčovou logistickou osou celého regiónu.
Jazyk: anglický
Brožúra EIBIP. 2016 poskytuje základné informácie o Európskej Platforme pre Inovácie v Oblasti Vnútrozemskej Plavby (EIBIP). EIBIP je európska platforma regionálnych centier na podporu inovácií, ktoré pokrývajú Nemecko, Francúzsko a región Dunaja s cieľom podporiť zavádzanie inovácií v sektore vnútrozemskej vodnej dopravy.
Jazyk: anglický