Download

Ediţia 2017 a broșurii EIBIP introduce primele realizări ale Platformei Europene de Inovare pentru Navigaţia pe Apele Interioare (prescurtat in engleza EIBIP), cum ar fi baza de date privind oportunitățile de finanțare publică; instrumentul de ecologizare; sau radarul de inovare – instrumentul care prezinta tehnologii de viitor, emergente și inovatoare, împreună cu lucrări tehnice, publicații și proiecte relevante pentru sectorul navigatiei pe apele interioare.
Limba: Engleză
Strategia europeană de integrare a inovației în transportul pe căile navigabile interioare (versiunea 1.0, martie 2017) este rezultatul activității consorțiului EIBIP și rezumă nevoile și măsurile de inovare care acoperă aspectele tehnologice, organizaționale și financiare, pentru a facilita adoptarea inovației de către sectorul IWT. Această strategie va fi actualizată în mod regulat, pe baza informațiilor furnizate de discuțiile din grupurile de lucru (de exemplu, finanțare, tehnologii). Orice fel de feedback poate fi trimis la: office@indanube.eu
Limba: Engleză
INNOVATIVE. Ediție martie 2017. INNOVATIVE este o publicație a INDanube. Această primă ediție prezintă activitatea INDanube – Centrul pentru transferul inovației în navigația interioară în regiunea Dunării, inițiativa sa de politică “Green Deal pentru transportul fluvial pe Dunăre” și programul de lucru și prioritățile adresate de INDanube.

Limba: Engleză

Fact Sheet Transportul pe Dunăre, septembrie 2016. Fișele de informații oferă informațiile de bază privind transportul pe căile navigabile Dunărene care reprezintă coloana vertebrală a rețelei europene de transport și axa logistică cheie a întregii regiuni.

Limba: Engleză

Pliantul 2016 al EIBIP oferă informațiile de bază despre Platforma europeană de centre de facilitare a inovației regionale, care acoperă Germania, Franța și regiunea Dunării, pentru a promova inovația în sectorul transportului pe căile navigabile interioare.

Limba: Engleză