NRMM

Regulamentul 2016/1628 privind echipamentele mobile fara destinaţie rutieră (NRMM)

În aprilie 2017, consorțiul condus de Euromot a pregătit documentul „Întrebări frecvente” care oferă răspunsuri la întrebările-cheie pe care le-ar putea cere utilizatorii  Regulamentului UE 2016/1628 (NRMM). Prezentul regulament stabilește cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, printre care se numără ṣi motoarele pentru navele de navigație interioară.

Urmați acest link pentru a consulta Ghidul „Întrebări frecvente” NRMM (sau faceți clic pe imagine). Platforma EIBIP elaborează în prezent un ghid dedicat părților interesate din domeniul transportului pe căile navigabile interioare. În formularul de mai jos puteți specifica întrebări și subiecte care vor fi incluse în acest ghid dedicat.

NRMM

  • Name / Prénom / Naam / Meno / Név / Nume
  • Frage / Question / Vraag / Otázka / Kérdés / Întrebare