Green Deal

Green Deal pentru transportul pe Dunare este o initiativa politica dezvoltata de Pro Danube pentru crearea cadrului de inovatie pentru navigatia interioara in regiunea Dunarii. Green Deal propune exemple de bune practici inspirate din modelele inovatoare adoptate in Europa de Vest, cu accent dedicat pe modernizarea flotei Dunarii si reducerea impactului asupra mediului.

Bazat pe 4 piloni principali, Green Deal reuneste guvernele / administratiile statelor riverane, operatorii de nave, porturile si operatorii de terminale precum si utilizatorii industriali ai Dunarii, si operatorii logistici.

In baza expertizei fiecarei dintre cele patru grupe, urmatoarele elemente-cheie sunt abordate:

“GREEN DEAL PENTRU TRANSPORTUL PE DUNARE”
Angajament politic Flota Verde a Dunarii Platforma porturilor Dunarene Sisteme inovatoare de logistica  ptr. Dunare
Guverne State Riverane Operatori nave Porturi si operatori terminale Utilizatori transport pe  Dunare
si operatori logistici
Reducerea barierelor administrative Infrastructura
si
intretinere
Ajutor de stat pentru modernizarea flotei si terminalelor “Programul de Actiune ptr. Flota Verde a Dunarii”
(Proiect planificat PTD* 2016)
Proiecte pilot Strategie si Plan de actiune ptr. dezvoltarea porturilor Dunarene  -> DAPhNE* Proiecte pilot
(SMM* Constanta, Portul Verde Giurgiu*, etc.)
Proiecte pilot /
Proiecte de implementare
SUERD AP1A (Grup de lucru 6)
Proiect DANTE*
(Programul Trans. Dunarea)
Implementare FRMMP*

Proiecte FAIRWAY*, SWIM*

Altele
Programe Nationale
Operationale
EC/DG Regio
Scheme de finantare sustinute prin fondul european ptr. Investitii strategice
FEIS*
Programe europene curente
(Interreg, CBC, CEF, Programe operationale)
Implementare proiecte
PROMINENT* (H2020)
LNG Masterplan*
Programe europene curente
(Programul National
Operational, etc.)
Programe europene curente
(Programul National
Operational, etc.)
SUERD AP1A & Planul Coridorului Dunarii & Centru de Inovatie Dunarean (INDanube / EIBIP)