Green Deal

A Green Deal a dunai folyami szállításért a Pro Danube által életre hívott szakmapolitikai kezdeményezés a dunai régió víziközlekedési innovációs keretrendszerének kiépítése érdekében. A Green Deal nyugat-európai innovatív modelleken alapuló jó példákat szorgalmaz kiemelten a dunai flotta modernizációja és a környezeti terhelés csökkentése érdekében.

Négy pillérre alapozva a Green Deal a dunai államok kormányzatait, flottaüzemeltetőit, kikötő- és terminálüzemeltetőit és ipari szereplőit kiívánja egységbe szervezni a logisztikai szolgáltatókkal. A széleskörű tapasztalotak felhasználva az alábbi kulcsterületek kerülnek napirendre:

GREEN DEAL FOR DANUBE RIVER TRANSPORT
Politikai elkötelezettség Zöld dunai flotta Dunai Kikötők Szervezete Innovatív dunai logisztika
A dunai államok kormányzatai Hajó- és flottaüzemeltetők Kikötő- és terminálüzemeltetők Dunai IWT szereplők &
logisztikai szolgáltatók
Adminisztratív terhek csökkentése Infrastruktúra
&
fenntartás
State Aid
Flotta- & terminál-
modernizáció
“Zöld dunai flotta akcióprogram”
(Tervezett DTP 2016 projekt)
Pilot projektek Dunai Kikötőfejlesztési Stratégia és Akcióterv -> DAPhNE Pilot projektek
(EMS Constanta, Green Port Giurgiu, stb.)
Pilot projektek /
Fejlesztési projektek
EUSDR PA1A (Working Group 6)
DANTE projekt
(Duna Transznac. Program)
FRMMP megvalósítás

FAIRWAY, SWIM projekt

Egyéb
Nemzeti
operatív
programok
EB/DG Regio
EFSI-vel
kiegészített
finanszírozási megoldások
Jelenlegi EU programok
(Interreg, CBC, CEF, operatív programok)
PROMINENT (H2020)
LNG Masterplan
megvalósítás
Jelenlegi EU programok
(nemzeti operatív programok, stb.)
Jelenlegi EU programok
(nemzeti operatív programok, stb.)
EUSDR PA1A & Danube Corridor Plan & Dunai Innovációs Központ (INDanube / EIBIP)